Använd Kaizen för att utveckla din verksamhet!

Målet med Kaizen är att minska slöseri inom ett företaget, det vill säga ta bort kostnader och moment som inte tillför något värde.

En allmän uppfattning är att Kaizen bara kan användas av producerande storföretag. Men det kan faktiskt användas av alla ända ner på individnivå när man sätter mål.

Vad gäller företagets kostnader kan man med hjälp av Kaizen ta bort allt som inte skapar värde.

Ett enkelt sätt är att börja och titta på din resultaträkning. Hur ser ditt resultat ut? Vad har du för marginaler, har du onödigt höga kostnader? I större företag har man en controller som hela tiden följer upp kostnader och intäkter. Det kan även du göra. Med en ny enkel rutin och mind set, kan du spara tusental kronor och förbättra cash flow med fokus på att titta på kredittider, rensa bland abonnemang, mjukvaror, licenser, telefoner etc.

Du kan även använda resultaträkningen till en enkel budgetmall. Gör en budget och följ upp varje månad. Gör du det så får du ett bra grepp över företagets ekonomi och kan planera din verksamhet När du har din budget kan du enkelt följa upp varje månad. Då kan du se om det blev som du tänkt dig eller om du behöver låna in pengar för att klara säsongsvariationer.

Vi på Keeper kallar det Business by design, ett bra sätt att styra sin verksamhet.

Vill du ha en budgetmall för att bättre styra din verksamhet  maila oss!

 

Kaizen (japanska: 改善?kai-zen, ”förbättring”) är ett begrepp inom management myntat av Taiichi Ohno (大野 耐一), ”fadern” till Toyotas produktionssystem.

Det är ett holistiskt synsätt där åtgärderna inte bara berör det enskilda företaget, utan omfattar hela företagets ekosystem. Det finns många ställen där man kan göra förändringar som bidrar till att öka produktiviteten och/eller minskar kostnader.  Allt från att titta på hur man producerar en vara eller tjänst, vilka leverantörer man har, till personalens hälsa och välmående.