Covid -19 Vilande företag

Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande, att ha ett tillfälligt uppehåll i verksamheten. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas...

Covid-19 Karensavdrag

Karensavdraget kommer att slopas under perioden 11 mars – 31 maj. Men arbetsgivaren kommer fortsätta att göra karensavdrag på...