Vi namnändrar!

Nu har vi namnändrat vår redovisningsbyrå och from idag heter vi Keeper AB. Keeper kommer bla från Book keeper, dvs ”redovisare” men även att ”Keeper” är någon man vill...