Ditt företags redovisning kan hjälpa dig att uppfylla mål och drömmar

Keepers drömträd

“Vi ser dina siffror i ett större perspektiv”

Bokföring och redovisning ses ofta som något nödvändigt ont, massa tråkig administration och stress med förfallodatum för momsdeklarationer, arbetsgivaravgifter etc.  Vi på Keeper vill vända på detta och istället se möjligheter, för vi vet att man med hjälp av redovisning kan få hjälp att få ökad kontroll på sin lönsamhet. Vi ser som vår uppgift att hjälpa dig som företagare att uppnå dina mål och drömmar. Vi gör det genom att rådgivning ingår som en del i vår affärsmodell.

Vi ser dina siffror i ett större perspektiv och tillsammans får vi ökad kontroll på din lönsamhet.

 

“Personliga möten är ett måste hos oss”

 

Så här jobbar vi med våra kunder

För att kunna hjälpa dig att nå dina mål så har vi fokuserat på att förenkla administrationen. Vi låter programmen sköta redovisningen i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar helt digitalt. Vi kan koppla de flesta system direkt till redovisningsprogrammet så att hanteringen blir smidig och du slipper att hantera papper.

Istället för att du lämnar in material 2 månader i efterhand så kommer fakturor och andra underlag direkt in i programmet löpande vilket gör att vi kan ha månadsrapporterna klara till dig tidigare. Siffrorna blir levande och du kan ta beslut kopplade till data som är aktuell och inte gammal. Vi hjälper dig att sätta upp nyckeltal som passar just din bransch och dina mål. Vi hjälper sedan dig att följa upp och utvärdera. Möten är ett måste hos oss. Vi har minimikrav på hur ofta vi ses därför det är där vi kan hjälpa dig. Vi planerar framåt, följer upp och ifrågasätter så att du känner att du har en partner som bryr sig. Att få kunskap med hjälp av rätt data gör det lättare att uppnå sina mål.

 

Gör drömmar till mål

Hur ger du liv åt dina drömmar?
Vad drömmer du om? Är dina drömmar realistiska och möjliga att uppfylla?
Tänk först inte hur du ska göra. Det blir aktuellt så småningom, men inte nu.

Prata med folk, berätta vad du drömmer om, lyssna på idéer och möjligheter. Visualisera, föreställ dig att du redan är där.

Vad behöver du göra för att din dröm ska bli verklighet? När du har kommit fram till det är det dags att börja agera, annars blir det ingen förändring. En dröm kan bli verklighet om du bara vill.  Börja med att sätta ett mål för annars kan du aldrig nå din dröm.

 

”I don’t have dreams, I have goals”

– Harvey Specter

 

 Att sätta mål

Sätt ett övergripande mål och sen 3 specifika delmål. Att t ex öka omsättningen kan vara ett övergripande mål, men det är först när de specificerar hur du ska nå det övergripande som det kan bli verklighet. Det finns studier som visar att vi inte kan fokusera på för många saker i taget. 2-3 mål är lagom att sätta för att kunna behålla fokus på målen. Om du inte kommer någon vart på grund av att du har för många mål riskerar du att tappa motivationen.

 

”De 3 % som skrivit ner och satt tydliga mål tjänade i genomsnitt 10 gånger så mycket som alla 97 % tillsammans”

 

 Skriv ner dina mål och ge dem kraft i varför du vill nå dem

När du skriver ner dina mål ger du dem mer kraft genom att tydliggöra dina intentioner.  Tänk på dem som en riktning i livet. att fokus ligger på att uppfylla dig själv och att det är meningsfullt för DIG.Gör det nu så stor skillnad på resultatet om man skriver ner sina mål eller inte? JA

 ”En forskningsgrupp genomförde ett experiment i syfte att undersöka betydelsen av målsättningar. Forskningsgruppen intervjuade avgångsstudenterna för MBA-programmet vid Harvard Business School genom att ställa frågan; Har du formulerat och skrivit ner vilka mål du har för framtiden och gjort planer för hur du skall nå dem?

Forskarna fann att tre procent av studenterna hade skrivit ner sina framtida mål och gjort planer för hur de skulle nå dem, 13 procent hade satt mål men inte skrivit ned dem och 84 procent hade inga specifika mål för sin framtid. Tio år senare, intervjuade forskarna de dåvarande studenterna på nytt.

Resultatet visade att de 13 procent, som hade definierat mål men inte skrivit ner dem, i genomsnitt tjänade dubbelt så mycket som de 84 procent som inte hade satt några mål.

De resterande tre procenten som hade satt tydliga mål, skrivit ned dem och dessutom gjort handlingsplaner, tjänade i genomsnitt tio gånger så mycket som alla andra 97 procent tillsammans. Den enda stora skillnaden mellan grupperna var deras individuella målsättningar. Mål har med andra ord en stor effekt på prestationen.

”Mål ska utgå från dina drömmar
och sen konkretiseras med hjälp av redovisningen”

 

Sätt positiva mål – både långsiktiga och korta
Det är mycket svårare att ge upp något som omfamnar en ny och positiv förändring. Du ska arbeta för att något nytt ska hända eller ske istället för att undvika saker. När du har bestämt dina långsiktiga mål kan du bryta ner dem och sätta delmålen som de mer kortsiktiga målen. Se alltid till att dina kortsiktiga mål stödjer dina mål på längre sikt.

Fokusera på processen
En av de största anledningarna till att människor ger upp är avståndet mellan var du är idag och där du hoppas kunna vara. Fokusera istället på vad du behöver göra idag och var stolt över den framgången. Det ger dig motivationen att fortsätta ta små steg mot det stora målet. Och det bästa är att du inte behöver vänta på att känna dig “duktig”, du har redan åstadkommit något.

Så sammanfattnigsvis det gäller att ha en konkret, utarbetad plan. Det är bara genom att hitta ett syfte och sedan skapa en väg till ett mål som du kommer att lyckas förändra någonting på allvar.Att slumpen leder oss in på stickspår då och då behöver inte betyda något negativt, tvärtom, men utan ett mål blir de tillfälligheter som dyker upp meningslösa. Med ett mål i sikte förvandlas de istället till viktiga små pusselbitar.

Vi på Keeper hjälper dig gärna att sätta mål som utgår från dina drömmar och konkretiseras av redovisningen.