Moms på lokalhyra vid uthyrning av del av kontoret/fastigheten?

För moms på lokalhyra måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Självständig lokal, avgränsad yta/exklusiv rätt till yta
  • Stadigvarande uthyrning
  • Användning i momspliktig verksamhet alt. stat/kommun/landsting
  • Aldrig för stadigvarande bostad

Normalt inte moms på den fakturerade hyran om ett/flera rum i bolagets kontor delas av flera företag. Om inte:

  • Respektive yta är specificerad till läge och storlek i hyresavtalet, och
  • Att hyresgästen har åtkomst till hyrd yta utan att annan hyresgäst inkräktar på ytan

Ingen moms kan faktureras för gemensamma ytor, det måste i så fall proportioneras vid fakturering.
Kontakta oss om du är osäker eller vill veta mer.