Side Orders & Extras

Ibland behöver du kanske lite mer hjälp med olika tjänster som inte ingår i våra fördefinierade paket Lugn och Ro, Mot nya mål och A successful startup. Välj då några av våra side orders & extras och komplettera det löpande arbetet med dessa produkter och tjänster.

Affärsutveckling

Målmöten
Digitalisera dina ekonomiska flöden
Ditt ekonomiska ekosystem- flödesoptimering

Aktier

Aktiebok (förvalta och uppdatera per gång)
Aktiebok (upprätta)
Nyemissioner, split – hantering

Avveckling av verksamhet

Fusioner
Försäljning bolag
Likvidation/ likvidator
Likviditetsprognos
Snabbavveckling

Bokslut

Bokslut & Årsredovisning, K2
Bokslut & Årsredovisning, K3

Bolagsbildning/handlingar

Anmälan om utdelning till Bolagsverket
Anmälningar/ändringar Bolagsverket
Bolagsordning (inkl. ändringar)

Budget, prognoser och simuleringar

Budget
Imparimenttest
Kontrollbalansräkning
Prognos till Almi
ROT-/RUT rapportering
SCB – statistik
Simulering K10

Deklarationer

MOSS
Periodisk sammanställning
Preliminär inkomstdeklaration

Inkasso

Kronofogden (ansökan betalningsföreläggande)
NoxFinans – fakturering
Påminnelsehantering

Kundfakturering

Abonnemang, avisering, e-post
Abonnemang, avisering, papper
Fakturamallar -anpassade kundspecifik
Fakturering enstaka/vidarefakturering
Periodisk sammanställning

Leverantörsfakturor

Bestrida fakturor (mall och handledning av ärende)
Betalningsuppdrag
Byte företagsadress (vid start med Keeper)
Expressbetalning
Hantering av leverantörsreskontra
Lägga upp attestregler, nya användare per styck
Omställning av leverantörer till digitalt

Lön

Administration personalfrågor (dvs. svara på personalens frågor)
Arbetsgivarintyg
Extra lönekörning
Personalhandbok, jämställdhetsplan
Rapportering Försäkringskassan
Rapportering till pensionsförsäkringsföretag
Reseräkning
Tidsrapporteringssystem (digital)
Tolkning kollektivavtal/anställningsavtal
Utläggsredovisning
Övrig lönerådgivning

Skatt

Inkomstdeklaration, skalbolag
K10
Kontroll av f-skatt
KU31 (utdelning), KU20 (ränta)
Preliminär inkomstdeklaration
Skatteplanering (enklare) beräkna slutskatt
Skatterådgivning

Start av verksamhet

Företagsjuridiska frågor (med samarbete partner)
Företagsregistrering (Bolagsverket)
Företagsregistrering (SKV)

Styrelsehandlingar

Styrelsens utlåtande
Styrelseprotokoll