Vet du skillnaden mellan budget och prognos?

 

Budgeten är strategisk, den ligger till grund för de beslut du ska ta få att nå dina mål. Du gör den en gång per år, den visar vilken väg du ska gå och den är bra att ha när du söker investeringar. Med budgeten designar du ditt företag och det visar din ambition och hur du vill att det ska se ut.

Prognosen är ett verktyg som du använder löpande under året. Det är en förväntan hur verksamheten lyckas leverera på budgeten. En prognos omfattar det verkliga utfallet och den förväntan var ni kommer att hamna i slutet på året.

Det bästa är att göra en prognos som du uppdaterar varje månad och vill du verkligen vässa prognosen så kan du göra den baserat på olika scenarier. Man kan se hur det blir om vi nu får in den där stora affären. Och vad händer om vi inte får in den, kommer vi att råka i likviditetskris framåt hösten? I så fall kan det redan nu vara dags att söka nya investeringar. Så prognosen är ett löpande verktyg som du kan använda operativt i din verksamhet för att styra mot ditt mål.

Budget och prognos två olika verktyg som är del i samma process – att målstyra ditt företag.  Använd målstyrning om du vill uppfylla dina mål och drömmar!