Vi lär som vi lever!

Veckans affärer har utnämnt Keeper till ”Superföretagen 2018” ihop med ca 727 andra bolag (vilket motsvarar en knapp promille av Sveriges bolag). Kriterierna är att man fyra år i rad klarar av högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. Vi jobbar med mål, budget, controlling och vi väljer målmedvetet våra kunder och leverantörer.

Här på Keeper jobbar vi med att sätta mål för vår egen verksamhet, vi tar fram en handlingsplan som vi genomför för att nå våra mål. Sedan följer vi upp vad resultatet blir, för att lära oss av det som blev bra och dåligt.

En gång om året tar vi fram en budget, som vi löpande uppdaterar och som vi månadsvis följer upp mot vårt utfall för att förstå vad som går bättre eller sämre och för att kunna förändra det som behövs. Utöver att vi sätter mål och jobbar med budget så jobbar vi även aktivt med controlling (ekonomistyrning) dvs vi jobbar med olika former av intäktsanalys och kostnadskontroll.

Vi väljer även vilka bolag som vi vill jobba med och som ska få bli våra kunder. Vi gör det för att vi vill jobba med företag som delar våra värderingar och som har en ambition att bli eller förbli framgångsrika. På samma sätt väljer vi vilka leverantörer som ska få jobba ihop med oss.

Keeper är en redovisning/rådgivningsbyrå som grundades på 80-talet och som i takt med omvärldens förändring har vi förändrats med den. Idag jobbar vi helt digitalt med nya kunder och sedan ett år tillbaka har vi förändrat vår prissättning och tar nu betalt genom ett fastpris, för att våra kunder alltid ska veta vad det kostar innan vi sätter igång något.

Min erfarenhet att jobba med att sätta mål, ha en budget och en aktiv ekonomistyrning är att man får ett betydligt bättre resultat (både i bra och dåliga tider…) jämfört med att man avstår att jobba med dessa områden, för att man antingen inte orkar eller för att man inte tycker man har råd.

Ett av våra kundlöften är att vi vill hjälpa dig som kund att uppnå dina mål (och drömmar). För oss innebär det inte bara att vi gör er redovisning och sedan låter er fokusera på er verksamhet utan vi tar reda på vad ni har för mål (alt hjälper er sätta mål om ni inte har något), vi vill hjälpa er att sätta budget och om vi får vill vi hjälpa er med ekonomistyrningen, dvs kostnadskontroll, hjälpa till att förbättra intäkter, säkerställa att ni får betalt av era kunder och i rätt tid för att ni ska ha en så bra likviditet och slippa onödiga kundförluster. Allt för att ert resultat ska bli så bra som möjligt och därigenom hjälpa er att uppnå era mål.

Tveka inte att fråga oss om hjälp antingen till mig eller till din redovisningskonsult.

Vi lär som vi lever och lever som vi lär och det är därför vi har blivit utnämnda till Superföretag 2018 av Veckans Affärer.

Paul Montoya, CFO och måluppfyllare